Caetano Veloso - Transa - Full album
1972
tracklist:
1. "You Don't Know Me"
2. "Nine Out of Ten"
3. "Triste Bahia" (Caetano Veloso, Gregório de Mattos)
4. "It's a Long Way"
5. "Mora na Filosofia" (Monsueto, Arnaldo Passos)
6. "Neolithic Man"
7. "Nostalgia (That's What Rock'n Roll is All About)"