Τακτική Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης| Αύγουστος 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να συγκαλέσει τη δωδέκατη τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017, στις 17:00, στην Αθήνα (Charlie, Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα 105 61), προκειμένου αυτή να ενημερωθεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα ζητήματα της παρατιθέμενης Ημερήσιας Διάταξης.

Ημερήσια Διάταξη

1. Πρόοδος εργασιών και ανακύπτοντα ζητήματα διοργάνωσης του 6ου Διεθνούς Φόρουμ (Θράκη, Αύγουστος 2017)
2. Πρόοδος εργασιών και ανακύπτοντα ζητήματα διοργάνωσης της 36ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής (Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2017)
3. Πρόοδος εργασιών και ανακύπτοντα ζητήματα διοργάνωσης της 37ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής (Αθήνα, Άνοιξη 2018)
4. Λοιπά ζητήματα και ανακοινώσεις

Σύμφωνα προς τη σχετική ρύθμιση του Καταστατικού, στην περίπτωση μη διαπίστωσης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί κατ’ επανάληψη την ίδια μέρα στο ίδιο τόπο στις 17:30.

Η όσο το δυνατόν μαζικότερη συμμετοχή στις διεργασίες της Γενικής Συνέλευσης προκρίνεται ως ο ουσιαστικότερος τρόπος για την αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη διαχείριση των υποθέσεων του ΕΚΝΕ· σε αυτήν ακριβώς τη βάση, επισημαίνουμε και τη σημασία της προσέλευσης και ενεργού συμμετοχής μας, κατ’ ενάσκηση των δικαιωμάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.

Υποψήφια νέα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης.

Σας περιμένουμε!